เกมส์ยิงปลาบนมือถือ FISHING MASTER - CASH FISH ล่ารางวัลได้ที่ W88

เกมส์ยิงปลาบนมือถือ FISHING MASTER - CASH FISH ล่ารางวัลได้ที่ W88.การพนัน คือ

เกมส์ยิงปลาบนมือถือ FISHING MASTER - CASH FISH ล่ารางวัลได้ที่ W88,

,

Gclub Slots,

Anyone may nominate a book for an MLA prize, but the author or publisher is responsible for sending the required number of copies, noted in the main list, to the MLA office before the deadline.?Each item in the main list indicates, under the heading Eligibility, whether membership in the MLA is required. An author who is not a member of the MLA at the time of publication may become eligible to compete by joining the association before the deadline for the prize for which they are competing.?

Unless otherwise noted, “literary studies”?here encompasses works of literary history, literary criticism, philology, and literary theory, as well as works dealing with literature and other arts and disciplines. Translations are eligible only for the three awards specifically devoted to that category.

For detailed announcements of these awards, click on the prize name below or call or write the MLA, 85 Broad Street, suite 500, New York, NY 10004-2434?(646 576-5141; fax: 646 458-0030;?awards@ เกมส์ยิงปลาบนมือถือ FISHING MASTER - CASH FISH ล่ารางวัลได้ที่ W88 www.deporte2punto0.com).?View a list of all 2019 competitions.

Annual Prizes with Competitions in 2019

 • William Riley Parker Prize
  Definition:?For an outstanding article in?PMLA.
  Eligibility:?Articles published in the October 2018, January 2019, March 2019, and May 2019 issues of?PMLA. Commissioned articles and special features are not eligible for this award. Authors must be current members of the MLA.

 • James Russell Lowell Prize
  Deadline: 1 March 2019.
  Definition: For an outstanding literary or linguistic study, a critical edition of an important work, or a critical biography. Open to studies dealing with literary theory, media, cultural history, or interdisciplinary topics.
  Eligibility: Books published in 2018; authors must be current members of the MLA.
  Copies required: Six.

 • MLA Prize for a First Book
  Deadline: 1 March 2019.?
  Definition: Same as for James Russell Lowell Prize.?
  Eligibility: Book must have been published in 2018 as the first book-length publication of a current member of the MLA.?
  Copies required: Six.

 • Katherine Singer Kovacs Prize
  Deadline: 1 May 2019.
  Definition: For an outstanding book published in English or Spanish in the field of Latin American and Spanish literatures and cultures. Competing books should be broadly interpretive works that enhance understanding of the interrelations among literature, the other arts, and society.?
  Eligibility: Books published in 2018; authors need not be members of the MLA.??
  Copies required: Six.
  This prize has been endowed by Mimi Singer.

 • Aldo and Jeanne Scaglione Prize for Comparative Literary Studies
  Deadline: 1 May 2019.??
  Definition: For an outstanding scholarly work in comparative literary studies involving at least two literatures.?
  Eligibility: Books published in 2018; authors must be current members of the MLA.?
  Copies required: Four.
  This prize has been endowed by the Aldo and Jeanne Scaglione Endowment Fund.

 • Aldo and Jeanne Scaglione Prize for French and Francophone Studies
  Deadline: 1 May 2019.?
  Definition: For an outstanding scholarly work in French or francophone linguistic or literary studies.?
  Eligibility: Books published in 2018; authors must be current members of the MLA.?
  Copies required: Four.
  This prize has been endowed by the Aldo and Jeanne Scaglione Endowment Fund.

 • Aldo and Jeanne Scaglione Prize for a Translation of a Literary Work
  Deadline: 1 April 2019.
  Definition: For an outstanding translation into English of a book-length literary work.?
  Eligibility: Translations published in 2018; translators need not be members of the MLA.
  Copies required: Six, plus 12–15 pages of text in original language.
  This prize has been endowed by the Aldo and Jeanne Scaglione Endowment Fund.
  Note: Works for this prize will also be automatically considered for the Lois Roth Award for a Translation of a Literary Work. Definitions and criteria are the same for both awards. Separate submissions are not required.

 • Lois Roth Award
  Deadline: 1 April 2019.
  Definition: For an outstanding translation into English of a book-length literary work.
  Eligibility: Translations published in 2018; translators need not be members of the MLA.
  Copies required: Six, plus 12–15 pages of text in original language.?
  This prize has been endowed by the Lois Roth Endowment.
  Note: Works submitted for this prize will also automatically be considered for the Scaglione Prize for a Translation of a Literary Work. Definitions and criteria are the same for both awards. Separate submissions are not required.

 • William Sanders Scarborough Prize
  Deadline: 1 May 2019.?
  Definition: For an outstanding scholarly study of black American literature or culture.?
  Eligibility: Books published in 2018; authors need not be members of the MLA.?
  Copies required: Four.

 • Aldo and Jeanne Scaglione Publication Award for a Manuscript in Italian Literary Studies
  Deadline: 1 June 2019.?
  Definition: For an outstanding manuscript dealing with any aspect of the languages and literatures of Italy.?
  Eligibility: Manuscripts approved or ready for publication before award deadline; authors must be current members of the MLA residing in the United States or Canada.?
  Copies required: Four, plus contact and biographical information.
  This prize has been endowed by the Aldo and Jeanne Scaglione Endowment Fund.

 • Matei Calinescu Prize
  Deadline: 1 April 2019.
  Definition: For a distinguished work of scholarship in twentieth- or twenty-first-century literature and thought. Preference will be given to a first or second work published by a nominee.?
  Eligibility: Books published in 2018; authors need not be members of the MLA.
  Copies required: Six.
  This prize has been endowed by a donor who wishes to remain anonymous.

Biennial Prizes with Competitions in 2019

 • Kenneth W. Mildenberger Prize
  Deadline: 1 May 2019.?
  Definition: For a work in the fields of language, culture, literacy, or literature with strong application to the teaching of languages other than English.?
  Eligibility: Books published in 2017 or 2018; authors need not be members of the MLA.?
  Copies required: Four.

 • Morton N. Cohen Award for a Distinguished Edition of Letters
  Deadline: 1 May 2019.
  Definition: For an outstanding edition of letters. Editions may be in single or multiple volumes.
  Eligibility: At least one volume must have been published in 2017 or 2018; editors need not be members of the MLA.
  Copies required: Four.
  This prize has been endowed by Morton N. Cohen.

 • Aldo and Jeanne Scaglione Prize for a Translation of a Scholarly Study of Literature
  Deadline: 1?May?2019.
  Definition: For an outstanding translation into English of a book-length work of literary history, literary criticism, philology, or literary theory.
  Eligibility: Books published in 2017 or 2018; translators need not be members of the MLA.
  Copies required: Four.
  This prize has been endowed by the Aldo and Jeanne Scaglione Endowment Fund.

 • Aldo and Jeanne Scaglione Prize for Studies in Slavic Languages and Literatures
  Deadline: 1?May?2019.
  Definition: For an outstanding scholarly work on the linguistics or literatures of the Slavic languages.
  Eligibility: Books published in 2017 or 2018; authors need not be members of the MLA.
  Copies required: Four.
  This prize has been endowed by the Aldo and Jeanne Scaglione Endowment Fund.

 • Aldo and Jeanne Scaglione Prize for Italian Studies
  Deadline: 1 May 2019.
  Definition: For an outstanding scholarly work on any phase of Italian literature or culture or comparative literature involving Italian.
  Eligibility: Books must be published in 2018; authors must be members of the MLA.
  Copies required: Four.
  This prize has been endowed by the Aldo and Jeanne Scaglione Endowment Fund.

 • MLA Prize for a Scholarly Edition
  Deadline: 1 May 2019.
  Definition: For an outstanding scholarly edition. Editions may be in single or multiple volumes.
  Eligibility: At least one volume must have been published in 2017 or 2018; editors need not be members of the MLA.
  Copies required: Four.

 • MLA Prize in United States Latina and Latino and Chicana and Chicano Literary and Cultural?Studies
  Deadline: 1 May 2019.?
  Definition: For an outstanding scholarly study in any language of United States Latina and Latino or Chicana and Chicano literature or culture.?
  Eligibility: Books published in 2017 or 2018; authors must be current members of the MLA.
  Copies required: Four.

Biennial Prizes with Competitions in 2020

 • MLA Prize for Independent Scholars
  Deadline: 1 May 2020.?
  Definition: For a scholarly book in the field of English or other modern languages and literatures.?
  Eligibility: Books published in 2018 or 2019. At the time of publication of the book, author must not be enrolled in a program leading to an academic degree or hold a tenured, tenure-accruing, or tenure-track position in postsecondary education. Authors need not be members of the MLA.?
  Copies required: Six. Return completed?entry form?with copies.

 • Mina P. Shaughnessy Prize
  Deadline: 1 May 2020.?
  Definition: For a work in the fields of language, culture, literacy, or literature with strong application to the teaching of English.
  Eligibility: Books published in 2018 or 2019; authors need not be members of the MLA.?
  Copies required: Four.

 • Howard R. Marraro Prize
  Deadline: 1 May 2020.
  Definition: For an outstanding scholarly work on any phase of Italian literature or comparative literature involving Italian.
  Eligibility: Books published in 2019; authors must be members of the MLA.
  Copies required: Four.
  This prize has been endowed by Howard R. Marraro.

 • MLA Prize for a Bibliography, Archive, or Digital Project
  Deadline: 1 May 2020.
  Definition: For an outstanding enumerative or descriptive bibliography, archive, or digital project.
  Eligibility: At least one volume must have been published in 2018 or 2019. Editors need not be members of the MLA.?
  Copies required: Four.

 • Aldo and Jeanne Scaglione Prize for Studies in Germanic Languages and Literatures
  Deadline: 1 May 2020.
  Definition: For an outstanding scholarly work on the linguistics or literatures of any of the Germanic languages (Danish, Dutch, German, Norwegian, Swedish, Yiddish).
  Eligibility: Books published in 2018 or 2019; authors must be members of the MLA.
  Copies required: Four.
  This prize has been endowed by the Aldo and Jeanne Scaglione Endowment Fund.

 • Fenia and Yaakov Leviant Memorial Prize in Yiddish Studies
  Deadline: 1 May 2020.
  Definition: For an outstanding?scholarly work in the field of Yiddish.
  Eligibility: Books published between 2016 and 2019; authors need not be members of the MLA.
  Copies required: Four.?
  This prize has been endowed by the family of Fenia and Yaakov Leviant.
  Note: This prize will be awarded alternately to an outstanding translation or an outstanding scholarly work in the field of Yiddish. For 2022, the prize will be awarded to an outstanding?English translation of a Yiddish?literary work?published between 2018 and 2021.

 • MLA Prize for Studies in Native American Literatures, Cultures, and Languages
  Deadline: 1 May 2020.
  Definition: For an outstanding scholarly work in the field of Native American literatures, cultures, and languages.?
  Eligibility: Books published in 2018 or 2019; authors must be current members of the MLA.
  Copies required: Four.

เกมส์ยิงปลาบนมือถือ FISHING MASTER - CASH FISH ล่ารางวัลได้ที่ W88 เกมส์ยิงปลาบนมือถือ FISHING MASTER - CASH FISH ล่ารางวัลได้ที่ W88 เกมส์ยิงปลาบนมือถือ FISHING MASTER - CASH FISH ล่ารางวัลได้ที่ W88 เกมส์ยิงปลาบนมือถือ FISHING MASTER - CASH FISH ล่ารางวัลได้ที่ W88
Wild How to bet Football Slot online pantip Betting online
เกมส์ยิงปลาบนมือถือ FISHING MASTER - CASH FISH ล่ารางวัลได้ที่ W88 เกมส์ยิงปลาบนมือถือ FISHING MASTER - CASH FISH ล่ารางวัลได้ที่ W88 เกมส์ยิงปลาบนมือถือ FISHING MASTER - CASH FISH ล่ารางวัลได้ที่ W88 เกมส์ยิงปลาบนมือถือ FISHING MASTER - CASH FISH ล่ารางวัลได้ที่ W88
เกมส์ยิงปลาบนมือถือ FISHING MASTER - CASH FISH ล่ารางวัลได้ที่ W88 เกมส์ยิงปลาบนมือถือ FISHING MASTER - CASH FISH ล่ารางวัลได้ที่ W88 เกมส์ยิงปลาบนมือถือ FISHING MASTER - CASH FISH ล่ารางวัลได้ที่ W88 เกมส์ยิงปลาบนมือถือ FISHING MASTER - CASH FISH ล่ารางวัลได้ที่ W88
sitemap